Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας


Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Ιατρικό ΤμήμαΠανεπιστημίου Θεσσαλίας;
   
ISSN: 1792-801X


Αναζήτηση βιβλιογραφίας

PubMed


Heal link


Scorpus25/09/2011... 9ο Τεύχος HelMedica Άρθρο 2.1β
.

Πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες για ιατρικές παθήσεις ή καταστάσεις.
Τίτλος : ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΖΕΥΓΜΕΝΟ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΟΚΟΚΚΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΟ.
  

Επιμέλεια-μετάφραση : Τσίντου Μαγδαληνή*
Τμήμα : Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
*Editor in Chief, reviewer, webmaster.

Κατεβάστε το άρθρο.


            5 Αυγούστου, 2011.

            Η αναφορά μιας Συμβουλευτικής Επιτροπής για τις Ανοσολογικές Πρακτικές (ACIP) στο τεύχος 5ης Αυγούστου του περιοδικού Morbidity and Mortality Weekly Report (εβδομαδιαία αναφορά νοσηρότητας και θνησιμότητας) εξετάζει δεδομένα που αφορούν ενδείξεις εκτεταμένης ηλικίας για το τετρασθενές συζευγμένο μηνιγγιτιδοκοκκικό εμβόλιο και την εναλλαξιμότητα και των δύο αδειοδοτημένων μηνιγγιτιδοκοκκικών εμβολίων. Η αναφορά περιγράφει την έγκριση ενός μηνιγγιτιδοκοκκικού εμβολίου για παιδιά ηλικίας 2 έως 10 ετών και την επικαιροποιημένη καθοδήγηση για την ενισχυτική δόση σε εφήβους, καθώς και σε άλλα άτομα που βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο για μηνιγγιτιδοκοκκική νόσο.

            Όπως έχει ήδη αναφερθεί από το Medscape τον Ιανουάριο του 2011, ο Αμερικανικός Οργανισμός Ελέγχου Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) ενέκρινε ένα εκτεταμένο, χαμηλότερο ηλικιακό εύρος για το τετρασθενές συζευγμένο μηνιγγιτιδοκοκκικό εμβόλιο MenACWY-CRM (Menveo, εμβόλια και διαγνωστικά Novartis) που συμπεριλαμβάνει άτομα ηλικίας 2 έως 55 ετών. Το FDA ενέκρινε πρώτα το MenACWY-CRM το Φεβρουάριο του 2010 για την πρόληψη της χωροκατακτητικής νόσου που προκαλείται από Neisseria meningitides (μηνιγγιτιδόκοκκο) οροομάδων A, C, Y και W-135 μεταξύ ατόμων ηλικίας 11 έως 55 ετών.

            Το άλλο εγκεκριμένο από τον FDA συζευγμένο μηνιγγιτιδοκοκκικό εμβόλιο είναι το MenACWY-D (Menactra, Sanofi Pasteur). Όπως και το MenACWY-CRM, το MenACWY-D αποσκοπεί στην αποφυγή μηνιγγιτιδοκοκκικής νόσου που προκαλείται από τις οροομάδες A, C, Y και W-135 μεταξύ ατόμων ηλικίας 2 έως 55 ετών. Επιπλέον, το MenACWY-D είναι εγκεκριμένο από τον FDA ως μια σειρά 2-δόσεων για παιδιά ηλικίας 9 μηνών έως 23 μηνών.

            "Η [ACIP] συνιστά εμβολιασμό με συζευγμένο μηνιγγιτιδοκοκκικό εμβόλιο, σε άτομα ηλικίας 2 έως 55 ετών που βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο για μηνιγγιτιδοκοκκική νόσο και σε όλους τους εφήβους ηλικίας 11 έως 18 ετών," αναφέρει η αναφορά. "Η ACIP περαιτέρω πρότεινε, τον Ιανουάριο του 2011, ότι όλοι οι έφηβοι πρέπει να λαμβάνουν μια ενισχυτική δόση τετρασθενούς συζευγμένου μηνιγγιτιδοκοκκικού εμβολίου σε ηλικία 16 ετών. Η αναφορά αυτή συνοψίζει δεδομένα που τεκμηριώνουν την ένδειξη εκτεταμένης ηλικίας για το MenACWY-CRM και την εναλλαξιμότητα και των δύο αδειοδοτημένων μηνιγγιτιδοκοκκικών συζευγμένων εμβολίων."

            Μια πολλών κέντρων, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη δοκιμή αξιολόγησε την ασφάλεια και την ανοσογονικότητα του MenACWY-CRM σε παιδιά ηλικίας 2 έως 10 ετών. Οι ορο-απαντήσεις στις ομάδες C, Y, W-135, μετά από μια δόση MenACWY-CRM σε παιδιά ηλικίας 2 έως 5 ετών και 6 έως 10 ετών, δεν ήταν κατώτερες των απαντήσεων μετά από μία μόνο εφάπαξ δόση MenACWY-D, μετρούμενες με τη χρήση μιας ανθρώπινου συμπληρώματος ορού βακτηριοκτόνου δοκιμασίας (hSBA). Οι αναλογίες των παιδιών ηλικίας 2 έως 10 ετών με τίτλους hSBA 8 ή υψηλότερους μετά τη λήψη του MenACWY-CRM και MenACWY-D ήταν, αντίστοιχα, 75% και 80% για την οροομάδα A, 72% και 68% για την οροομάδα C, 90% και 79% για την οροομάδα W-135, και 77% και 60% για την οροομάδα Y.

            Στην εν λόγω δοκιμή, η κεφαλαλγία και η ευερεθιστότητα ήταν οι πιο κοινές συστημικές δυσμενείς επιπτώσεις με το MenACWY-CRM, και τα ποσοστά των δυσμενών επιπτώσεων ήταν παρόμοια με εκείνα που εμφανίστηκαν μετά τον εμβολιασμό με MenACWY-D. Ο πόνος ήταν η πιο κοινή αντίδραση στο σημείο της έγχυσης, που αναφέρθηκε μέσα σε 7 ημέρες μετά τον εμβολιασμό• ερύθημα και σκλήρυνση αναφέρθηκαν επίσης συχνά. Λιγότερο από το 1% των ατόμων που έλαβαν MenACWY-CRM είχε σοβαρά ανεπιθύμητα συμβάντα και το εμβόλιο δεν είχε θεωρηθεί υπεύθυνο για οποιαδήποτε από αυτά.

            Η ACIP συνιστά τώρα ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε συζευγμένο μηνιγγιτιδοκοκκικό εμβόλιο σε παιδιά ηλικίας 2 έως 10 ετών που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο για μηνιγγιτιδοκοκκική νόσο. Η σύσταση αυτή αντικαθιστά την προηγούμενη σύσταση, ότι παιδιά σε αυτή την ηλικιακή ομάδα θα πρέπει να λαμβάνουν μόνο MenACWY-D όταν ενδείκνυται μηνιγγιτιδοκοκκικός εμβολιασμός. Οποιοδήποτε συζευγμένο μηνιγγιτιδοκοκκικό εμβόλιο προτιμάται από το τετρασθενές μηνιγγιτιδοκοκκικό πολυσακχαριτικό εμβόλιο.

            Τα παιδιά με ελλείψεις τελικού συμπληρώματος ή ανατομική ή λειτουργική ασπληνία πρέπει να λαμβάνουν μια πρωταρχική σειρά 2-δόσεων, ενώ παιδιά με αυξημένο κίνδυνο για τη νόσο επειδή πρόκειται να ταξιδεύσουν σε χώρες ή είναι μόνιμοι κάτοικοι χωρών στις οποίες η μηνιγγιτιδοκοκκική νόσος είναι υπερενδημική ή επιδημική, πρέπει να λάβουν μια πρωταρχική δόση.

            Τον Ιανουάριο του 2011, η ACIP συνέστησε ότι σε εφήβους που δόθηκε μια προηγούμενη δόση συζευγμένου μηνιγγιτιδοκοκκικού εμβολίου πριν τα 16 έτη, θα πρέπει να δοθεί μόνο μια ενισχυτική δόση. Η ACIP επίσης τώρα συνιστά μια ενισχυτική δόση για άτομα ηλικίας 2 έως 55 ετών που εξακολουθούν να είναι σε αυξημένο κίνδυνο για μηνιγγιτιδοκοκκική νόσο, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων σε εργαστήριο που ασχολούνται με ναϊσσέρια της μηνιγγίτιδας (N. Meningitides).

            Οποιοδήποτε συζευγμένο μηνιγγιτιδοκοκκικό εμβόλιο είναι κατάλληλο για επαν-εμβολιασμό, με βάση μια μετα-αδειοδοτημένη μελέτη που εκτιμά την εμμονή των αντισωμάτων hSBA και την ασφάλεια και ανοσογονικότητα του εμβολιασμού με MenACWY-CRM, 3 έτη μετά την λήψη μιας απλής δόσης MenACWY-CRM ή MenACWY-D. Για όλες τις οροομάδες, το ποσοστό των συμμετεχόντων με τίτλο hSBA 8 ή υψηλότερο ήταν παρόμοιο στους 36 μήνες μετά τη λήψη μιας απλής δόσης MenACWY-CRM ή MenACWY-D στις ηλικίες των 11 έως 18 ετών. Μετά τη λήψη της ενισχυτικής δόσης του MenACWY-CRM, περισσότερο από το 99% των ατόμων που είχαν προηγουμένως λάβει MenACWY-CRM ή MenACWY-D είχαν τίτλο hSBA 8 ή υψηλότερο.

            Τα ποσοστά αντιδράσεων στο σημείο της έγχυσης και συστηματικών ανεπιθύμητων ενεργειών που αναφέρθηκαν μετά τον επαν-εμβολιασμό, ήταν παρόμοια με τα ποσοστά που αναφέρθηκαν μετά από τον πρώτο εμβολιασμό. Επί του παρόντος δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια ή ανοσογονικότητα του ενισχυτικού εμβολιασμού με MenACWY-D μετά τον πρωταρχικό εμβολιασμό με MenACWY-CRM.

            "Οι υπηρεσίες παροχής υγειονομικής περίθαλψης θα πρέπει να χρησιμοποιούν κάθε ευκαιρία για την παροχή ενισχυτικής δόσης, όπου ενδείκνυται, ανεξάρτητα από τη εμπορική φίρμα του εμβολίου που χρησιμοποιήθηκε για την προηγούμενη δόση ή δόσεις," συνάγουν οι συντάκτες της αναφοράς.

 

 

Πηγή: http://www.medscape.com/viewarticle/747603 
MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2011;60:1018-1019.

 

               

 

      

 
       
   
Copyright © 2011 HelMedica • Πνευματικά δικαιώματα κατοχυρωμένα.
   
    Σχεδιασμός ιστοσελίδας και περιοδικού - Επιμέλεια κειμένων και υλικού: Τσίντου Μαγδαληνή.    
www.000webhost.com