Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας


Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Ιατρικό ΤμήμαΠανεπιστημίου Θεσσαλίας;
   
ISSN: 1792-801X


Αναζήτηση βιβλιογραφίας

PubMed


Heal link


Scorpus25/09/2011... 9ο Τεύχος HelMedica Άρθρο 2.1γ
.

Πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες για ιατρικές παθήσεις ή καταστάσεις.
Τίτλος : ΤO ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΕΓΙΟ ΤΟΥ ΜΑΙΕΥΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΩΝ (ACOG) ΕΚΔΙΔΕΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ.
  

Επιμέλεια-μετάφραση : Τσίντου Μαγδαληνή*
Τμήμα : Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
*Editor in Chief, reviewer, webmaster.

Κατεβάστε το άρθρο.


            26 Αυγούστου, 2011.

            Όλες οι γυναίκες που υποβάλλονται σε καισαρική θα πρέπει να υποβληθούν σε προφύλαξη θρομβοεμβολής κατά τη στιγμή της γέννας, σύμφωνα με το δελτίο πρακτικής του Αμερικανικού Κολεγίου Μαιευτήρων και Γυναικολόγων (ACOG), που δημοσιεύτηκε στο τεύχος Σεπτεμβρίου 2011 του περιοδικού Obstetrics & Gynecology (Μαιευτική και Γυναικολογία). Το νέο δελτίο, με τίτλο «Θρομβοεμβολή στην κύηση,» αποσκοπεί στο να συνοψίσει αποδεικτικά στοιχεία και συστάσεις σχετικά με τους παράγοντες κινδύνου, τη διάγνωση, διαχείριση και πρόληψη της θρομβοεμβολής, ιδίως της φλεβικής θρομβοεμβολής (VTE), κατά την κύηση.

            "Η VTE συμβάλει σημαντά στη μητρική θνησιμότητα σε αυτή τη χώρα," είπε η επίσης συγγραφέας Andra H. James, MD, σε ένα δελτίο τύπου. "Ο κίνδυνος για VTE αυξάνεται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και οι συνέπειες μπορεί να είναι σοβαρές. Οι συστάσεις εξηγούν τον τρόπο παρακολούθησης γυναικών για αυτά τα συμβάντα, απευθύνονται σε ορισμένους παράγοντες κινδύνου και αντιμετωπίζουν περιπτώσεις υπόνοιας ή οξείας VTE. Είναι σημαντικό για τος μαιευτήρες/γυναικολόγους να υιοθετήσουν αυτές τις συστάσεις για τη μείωση των μητρικών θανάτων."

            Σε σύγκριση με τις μη-έγκυες γυναίκες, οι έγκυες γυναίκες έχουν τέσσερις ως 5 φορές πιο αυξημένο κίνδυνο θρομβοεμβολής. Περίπου το 80% των συμβάντων θρομβοεμβολής κατά τη διάρκεια της κύησης είναι φλεβικά, με πνευμονική εμβολή και άλλες VTE, υπεύθυνες για 1.1 θανάτους ανά 100.000 γέννες ή για το 9% όλων των μητρικών θανάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

            "Στον αναπτυσσόμενο κόσμο, η κύρια αιτία θανάτου της μητέρας είναι η αιμορραγία• ωστόσο, στα ανεπτυγμένα κράτη, όπου η αιμορραγία πιο συχνά αντιμετωπίζεται και προλαβάνεται με επιτυχία, η θρομβοεμβολική νόσος είναι μία από τις κύριες αιτίες θανάτου," έγραψαν οι συντάκτες του δελτίου πρακτικής. "Ο επιπολασμός και η σοβαρότητα αυτής της κατάστασης κατά τη διάρκεια της κύησης και της περιγεννητικής περιόδου απαιτούν ιδιαίτερη εξέταση της διαχείρισης και θεραπείας. Η θεραπεία περιλαμβάνει την αντιμετώπιση των οξέων θροβωτικών εκδηλώσεων και προφύλαξη εκείνων που αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο θρομβωτικών επεισοδίων."

            Οι φυσιολογικές και ανατομικές αλλαγές κατά τη διάρκεια της κύησης αυξάνουν τον κίνδυνο θρομβοεμβολής. Η υπερπηκτικότητα, η αυξημένη φλεβική στάση, η μειωμένη φλεβική εκροή, η συμπίεση της κάτω κοίλης φλέβας και των πυελικών φλεβών από τη μήτρα, η μειωμένη κινητικότητα, και οι αλλαγές στα επίπεδα των παραγόντων πήξης που συνήθως ρυθμίζουν την αιμόσταση, όλα οδηγούν σε μια κατάσταση αυξημένης θρομβογονικότητας. Ο κίνδυνος εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης κατά τη διάρκεια της κύησης, είναι μεγαλύτερος στο αριστερό κάτω άκρο.

            Άλλοι παράγοντες κινδύνου για VTE που δεν σχετίζονται με την κύηση
περιλαμβάνουν το ατομικό ιστορικό VTE, τη θρομβοφιλία, την παχυσαρκία, την υπέρταση και το κάπνισμα.

            Η μόνη συγκεκριμένη επιπέδου Α σύσταση του ACOG (με βάση καλές και συνεπείς επιστημονικές αποδείξεις) είναι, ότι η υπερηχογραφία συμπίεσης των εγγύς φλεβών είναι η συνιστώμενη αρχική διαγνωστική εξέταση, όταν σημεία ή συμπτώματα υποδηλώνουν νέα εμφάνιση εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης.

            Συστάσεις του ACOG

            Οι επιπέδου Β συστάσεις και συμπεράσματα του ACOG (με βάση περιορισμένα ή ασυνεπή επιστημονικά δεδομένα) περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

            Οι ενώσεις ηπαρίνης είναι τα προτιμώμενα αντιπηκτικά κατά την εγκυμοσύνη.

            Για την ελαχιστοποίηση των επιπλοκών αιμορραγίας μετά τον τοκετό, μια λογική στρατηγική είναι η επανεκκίνηση της αντιπηκτικής αγωγής, όχι νωρίτερα από τις 4 έως 6 ώρες μετά από τον κολπικό τοκετό, ή 6 έως 12 ώρες μετά την καισαρική.

            Η βαρφαρίνη, χαμηλού μοριακού βάρους ηπαρίνη (LMWH), και η μη-κλασματικού τύπου ηπαρίνη είναι συμβατές με το θηλασμό, επειδή δεν συσσωρεύονται στο μητρικό γάλα και δεν οδηγούν σε αντιπηκτικότητα στο βρέφος.

            Οι επιπέδου Γ συστάσεις του ACOG (που βασίζονται κατά κύριο λόγο στη συναίνεση και στη γνώμη ειδικών) περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

            Οι γυναίκες με ιστορικό θρόμβωσης που δεν αξιολογήθηκαν διεξοδικά για πιθανές
υποκείμενες αιτίες θα πρέπει να εξετάζονται για αντιφωσφολιπιδικά αντισώματα, καθώς και για κληρονομική θρομβοφιλία.

            Για τις γυναίκες με οξεία θρομβοεμβολή κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κύησης, ή για εκείνες που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο για VTE, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών με μηχανικές καρδιακές βαλβίδες, συνιστάται θεραπευτική αντιπηκτική αγωγή.

            Για τις γυναίκες, στις οποίες έχει προγραμματιστεί επανεκκίνηση της αντιπηκτικής αγωγής μετά τον τοκετό, οι συσκευές πνευματικής συμπίεσης θα πρέπει να παραμείνουν στη θέση τους έως ότου η γυναίκα καταστεί περιπατητική και επαναληφθεί η αντιπηκτική αγωγή.

            Τον τελευταίο μήνα της κύησης, ή νωρίτερα εάν φαίνεται να επίκειται γέννα, στις γυναίκες που λαμβάνουν είτε θεραπευτική είτε προφυλακτική αντιπηκτική αγωγή μπορεί να γίνει μετατραπή από LMWH σε μη-κλασματικού τύπου ηπαρίνη, η οποία έχει μικρότερο χρόνο ημίσειας ζωής.

            Νευραξονικός αποκλεισμός πρέπει να διακοπεί για 10 έως 12 ώρες μετά την τελευταία προφυλακτική δόση ηπαρίνης χαμηλού μοριακού βάρους, ή 24 ώρες μετά την τελευταία θεραπευτική δόση της LMWH.

            Για όλες τις γυναίκες που δεν λαμβάνουν ήδη θρομβοπροφύλαξη, συνιστάται η τοποθέτηση συσκευών πνευματικής συμπίεσης πριν από καισαρική. Ωστόσο, μια επείγουσα καισαρική δεν θα πρέπει να καθυστερήσει για την τοποθέτηση των συσκευών συμπίεσης.

            "Η καισαρική τομή είναι ένας ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου για θρομβοεμβολικά επεισόδια - σχεδόν διπλασιάζει τον κίνδυνο μιας γυναίκας," είπε ο Δρ James. "Η τοποθέτηση φουσκωτών συσκευών συμπίεσης στα πόδια της γυναίκας πριν από την καισαρική τομή είναι μια ασφαλής, πιθανώς οικονομικά αποδοτική, προληπτική παρέμβαση. Τα φουσκωτά περιβλήματα συμπίεσης θα πρέπει να παραμείνουν στη θέση τους έως ότου η γυναίκα να είναι σε θέση να περπατήσει μετά τον τοκετό ή - σε γυναίκες που λάμβαναν ήπια αντιπηκτικά κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης - μέχρι τη συνέχιση της αντιπηκτικής φαρμακευτικής αγωγής".

            Ως μέτρηση της απόδοσης, ο ACOG προτείνει να χρησιμοποιείται το ποσοστό των ασθενών που αξιολογήθηκαν για παράγοντες κινδύνου θρόμβωσης κατά την έναρξη της κύησης, κατά τη διάρκεια της κύησης, και κατά τη στιγμή της γέννας.

            "Επειδή το ήμισυ των σχετιζόμενων με VTE μητρικών θανάτων συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της κύησης και το υπόλοιπο κατά τη διάρκεια της περιόδου μετά τον τοκετό, η συνεχής αξιολόγηση των ασθενών είναι επιτακτική ανάγκη», κατέληξε ο Δρ James. "Αν και τα προειδοποιητικά σημάδια σε μερικές γυναίκες μπορεί να είναι εμφανή πρώιμα στην εγκυμοσύνη, άλλες θα αναπτύξουν συμπτώματα που εκδηλώνονται αργότερα στην εγκυμοσύνη ή μετά τη γέννηση του μωρού."

 

 

 

Πηγή: http://www.medscape.com/viewarticle/748638 
Obstet Gynecol. 2011;118:718-729.

       

 

      

 
       
   
Copyright © 2011 HelMedica • Πνευματικά δικαιώματα κατοχυρωμένα.
   
    Σχεδιασμός ιστοσελίδας και περιοδικού - Επιμέλεια κειμένων και υλικού: Τσίντου Μαγδαληνή.    
www.000webhost.com