Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας


Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Ιατρικό ΤμήμαΠανεπιστημίου Θεσσαλίας;
   
ISSN: 1792-801X


Αναζήτηση βιβλιογραφίας

PubMed


Heal link


Scorpus25/09/2011... 9ο Τεύχος HelMedica Άρθρο 2.1ε
.

Πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες για ιατρικές παθήσεις ή καταστάσεις.
Τίτλος : ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΝΕΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ.
  

Επιμέλεια-μετάφραση : Τσίντου Μαγδαληνή*
Τμήμα : Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
*Editor in Chief, reviewer, webmaster.

Κατεβάστε το άρθρο.


            31 Αυγούστου, 2011.

          Έχουν εκδοθεί νέες κατευθυντήριες οδηγίες για τον εγκεφαλικό θάνατο βρεφών και παιδιών. Επικαιροποιημένες για πρώτη φορά σχεδόν μετά από 25 χρόνια, οι συστάσεις παρέχουν βήμα-προς-βήμα οδηγίες ώστε να βοηθήσουν στην καθοδήγηση των κλινικών αποφάσεων.

          "Οι αναθεωρημένες αυτές διαγνωστικές κατευθυντήριες οδηγίες του παιδιατρικού θανάτου, στοχεύουν στο να παράσχουν ένα ενημερωμένο πλαίσιο σε μια προσπάθεια προώθησης της τυποποίησης της νευρολογικής εξέτασης και της χρήσης των βοηθητικών εξεταστικών μελετών», αναφέρει η ομάδα εργασίας, με επικεφαλής τον Thomas Nakagawa, MD, από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Wake Forest στο Winston-Salem, της Βόρειας Καρολίνας.

          Μια τυποποιημένη λίστα ελέγχου, που παρήχθη ως βοήθημα για τη διασφάλιση της διεξεγωγής όλων των συνιστωσών της εξέτασης, συμπεριλαμβάνεται ως παράρτημα, σημειώνουν οι συγγραφείς, αλλά τονίζουν τη σημασία της στήριξης των οικογενειών που υπέστησαν απώλεια του παιδιού τους.

          «Η διάγνωση του εγκεφαλικού θανάτου δεν πρέπει ποτέ να τεθεί βιαστικά ή να αποτελέσει προτεραιότητα σε σχέση με τις ανάγκες του ασθενή ή της οικογένειας», καταλήγουν. «Οι γιατροί είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν υποστήριξη και καθοδήγηση στις οικογένειες που αντιμετωπίζουν δύσκολες αποφάσεις τέλους ζωής και προσπαθούν να καταλάβουν τι έχει συμβεί στο παιδί τους."

          Στις κατευθυντήριες οδηγίες, που δημοσιεύθηκαν διαδικτυακά στις 28 Αυγούσου στο περιοδικό Pediatrics, συμμετέχουν επίσης η Εταιρεία Εντατικής Θεραπείας, η Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής και η Εταιρεία Παιδονευρολογίας. Το έγγραφο έχει επίσης ανασκοπηθεί και εγκριθεί από μια σειρά άλλων εταιρειών, συμπεριλαμβανομένης και της Αμερικανικής Ακαδημίας Νευρολογίας.

          Λόγω των ανεπαρκών στοιχείων στη βιβλιογραφία, σε αυτές τις συστάσεις δεν συμπεριλαμβάνονται συστάσεις για πρόωρα βρέφη, ηλικίας κύησης κάτω των 37 εβδομάδων.

          2 Εξετάσεις

          "Ο εγκεφαλικός θάνατος στα τελειόμηνα νεογνά, στα βρέφη και παιδιά είναι μια κλινική διάγνωση που βασίζεται στην απουσία της νευρολογικής λειτουργίας με γνωστή μη- αναστρέψιμη αιτία κώματος», γράφουν οι συγγραφείς.

          Οι κατευθυντήριες οδηγίες αναφέρουν ότι η υπόταση, η υποθερμία, και οι μεταβολικές διαταραχές πρέπει να αντιμετωπίζονται και να διορθώνονται. Τα φάρμακα που μπορεί να επηρεάσουν τη νευρολογική εξέταση και την εξέταση άπνοιας θα πρέπει να διακοπούν, επιτρέποντας την κατάλληλη κάθαρση πριν τη συνέχιση.

          Η Ειδική Ομάδα ζητεί 2 εξετάσεις, συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης άπνοιας, που διαχωρίζεται από μία περίοδο παρακολούθησης. Συστήνουν, οι εξετάσεις να εκτελούνται από διαφορετικούς γιατρούς που συμμετέχουν. Ωστόσο, η εξέταση άπνοιας μπορεί να πραγματοποιηθεί από τον ίδιο γιατρό.

          Οι οδηγίες συνιστούν μία περίοδο παρακολούθησης 24 ωρών για νεογνά ως παιδιά ηλικίας από 30 ημερών. Για βρέφη και παιδιά ηλικίας έως 18 ετών, οι κατευθυντήριες οδηγίες ζητούν μια 12-ωρη περίοδο παρακολούθησης.

          Η πρώτη εξέταση καθορίζει αν το παιδί πληρεί τα κριτήρια αποδεκτής νευρολογικής εξέτασης για εγκεφαλικό θάνατο, γράφουν οι συντάκτες. Η δεύτερη, επιβεβαιώνει τον εγκεφαλικό θάνατο με βάση μια αμετάβλητη και μη αναστρέψιμη κατάσταση.

          Η ομάδα εργασίας προτείνει ότι η αξιολόγηση της νευρολογικής λειτουργίας μετά από καρδιοπνευμονική ανάνηψη ή άλλες σοβαρές οξείες βλάβες του εγκεφάλου, να αναβληθεί για 24 ώρες ή και περισσότερο αν υπάρχουν προβλήματα ή ασυνέπειες στις εξετάσεις.

          Η εξέταση άπνοιας, για να υποστηρίξει τη διάγνωση του εγκεφαλικού θανάτου, πρέπει να γίνεται με ασφάλεια και απαιτεί την τεκμηρίωση αρτηριακού επιπέδου PaCO2 κατά 20 mm Hg πάνω από τη γραμμή βάσης και 60 mm Hg ή υψηλότερα, χωρίς αναπνευστική προσπάθεια, κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου. Εάν η δοκιμασία της άπνοιας δεν μπορεί να ολοκληρωθεί με ασφάλεια, θα πρέπει να εκτελείται μια βοηθητική εξεταστική μελέτη.

          Οι κατευθυντήριες γραμμές αναφέρουν ότι «δεν απαιτούνται βοηθητικές μελέτες (ηλεκτρο-εγκεφαλογράφημα και εγκεφαλική αιματική ροή ραδιονουκλιδίων) για την καθιέρωση του εγκεφαλικού θανάτου και δεν αποτελούν υποκατάστατο της νευρολογικής εξέτασης."

          Η ομάδα εργασίας αναφέρει ότι οι μελέτες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν όταν τα στοιχεία της εξέτασης ή η εξέταση άπνοιας δεν μπορούν να ολοκληρωθούν με ασφάλεια λόγω της υποκείμενης πάθησης. Μπορούν επίσης να διεξεχθούν, αν υπάρχει αβεβαιότητα από τα αποτελέσματα της νευρολογικής εξέτασης, αν υπάρχει επίδραση μιας παρούσας φαρμακευτικής αγωγής, ή για τη μείωση της περιόδου παρατήρησης μεταξύ των εξετάσεων.

          Όταν χρησιμοποιούνται βοηθητικές μελέτες, θα πρέπει να εκτελείται μία δεύτερη κλινική εξέταση και εξέταση άπνοιας, και τα στοιχεία που είναι δυνατό να ολοκληρωθούν, θα πρέπει να παραμένουν συνεπή με εγκεφαλικό θάνατο.

          Οι πλήρεις κατευθυντήριες οδηγίες είναι διαθέσιμες διαδικτυακά.

          Τον περασμένο Ιούνιο, εκδόθηκαν οι νέες κατευθυντήριες οδηγίες για τον εγκεφαλικό θάνατο ενηλίκων. Σε αντίθεση με αυτές τις συστάσεις, οι κατευθυντήριες οδηγίες απαιτούν μόνο 1 εξέταση. "Η αρχική κατευθυντήρια οδηγία δεν απαιτούσε ούτε αυτό," είπε ο Gary Gronseth, MD, από το Πανεπιστήμιο του Κάνσας, στην πόλη του Κάνσας, στο Medscape Medical News εκείνη την εποχή. "Κάποιοι μπορεί να διαφωνήσουν, αλλά διαπιστώσαμε ότι μία εξέταση αρκεί."

          Δεν προέκυψαν σχετικές οικονομικές σχέσεις στους συγγραφείς των κατευθυντήριων οδηγιών.

 

 

 

Πηγή: http://www.medscape.com/viewarticle/748870 
Pediatrics. Published online August 28, 2011.

         

               

 

      

 
       
   
Copyright © 2011 HelMedica • Πνευματικά δικαιώματα κατοχυρωμένα.
   
    Σχεδιασμός ιστοσελίδας και περιοδικού - Επιμέλεια κειμένων και υλικού: Τσίντου Μαγδαληνή.    
www.000webhost.com